ΜΕΛΕΤΕΣ

H Εlectromech Engineering αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής που χρειάζεται ένας χώρος (οικία, κατάστημα, ξενοδοχείο κτλ.) κατά την κατασκευή του ή κατά την ανακαίνισή του.

Οι μελέτες εκπονούνται από διαπιστευμένους μηχανικούς με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων της 4Μ. Σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των Η/Μ μελετών με στόχο τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα να καλύπτουν τις απαιτήσεις των αναγκών του χώρου στο μέγιστο, την λειτουργικότητα, το ελάχιστο κόστος κατασκευής και το ελάχιστο κόστος συντήρησης των δικτύων. Ο φάκελος των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής περιέχει τα σχέδια των εγκαταστάσεων, τεχνικές περιγραφές δικτύων και προδιαγραφές των υλικών κατασκευής.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη ψύξης
 • Μελέτη ηλεκτρολογική
 • Μελέτη ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη ύδρευσης
 • Μελέτη αποχέτευσης
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Μελέτη φυσικού αερίου
 • Μελέτη φωτοβολταϊκών
 • Μελέτη κατανομής δαπανών
 • Μελέτη θερμικών απωλειών
 • Μελέτη πισίνας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Μελέτη θέρμανσης

Μελέτη ψύξης

Μελέτη ηλεκτρολογική

Μελέτη ενεργειακών πιστοποιητικών

Μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

Μελέτη ύδρευσης

Μελέτη αποχέτευσης 

Μελέτη θερμομόνωσης

Μελέτη φυσικού αερίου

Μελέτη φωτοβολταϊκών 

Μελέτη κατανομής δαπανών

Μελέτη θερμικών απωλειών

Μελέτη πισίνας

Ζητήστε μας προσφορά!

Μαιάνδρου 21, Αθήνα 11528
697 7521336
info@electromech.gr